istinâden


istinâden
(A.)
[ ادﺎﻨﺘﺱا ]
1. dayanarak.
2. güvenerek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • istinaden — zf., Ar. istināden Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, dayanılarak, güvenerek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İSTİNADEN — İstinad ederek. Dayanarak, güvenerek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası — Progressive Republikanische Partei Gründung …   Deutsch Wikipedia

  • karanlık — sf., ğı 1) Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan 2) is. Işık olmama durumu Biz, karanlığın içinde ilerliyoruz. H. Taner 3) mec. Yasalara, töreye uygun olmayan Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar. M. Ş. Esendal 4) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CELCELUTİYE — Peygamberimizin Resul i Ekremin (A.S.M.) derslerine istinâden, aslı cifir ve ebced hesâbı ile alâkalı olarak Hz. Ali (R.A.) tarafından te lif edilen Süryânice bir kasidedir. Esas mânası; bedi demektir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HULEFÂ-İ MEHDİYYÎN — Mehdi olan halifeler. Yani âhir zamanda gelen büyük mehdinin bazı vâsıflarına sahib olan halifeler. (Bak: Mehdi)(Hz. Mehdi ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır... Resul i Ekrem (A.S.M.) vahye istinaden herbir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • POZİTİVİZM — Fr. Fls: Hakikatın yalnız tecrübe ve müşahede ile vakıalara istinaden tam olarak bilineceği iddiasında olan felsefe sistemi. (Bak: İsbatiyecilik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İSBATİYECİLİK — (Fr: Pozitivizm) Fls: Bu felsefe nazariyesine göre, isbat yolu ile yakîn, şüphesiz bilginin elde edilebilmesi, tecrübelerle müşahadelerle ve vakıalara istinaden mümkün olacağı iddia edilir. İsbat şeklini ve sahasını daraltıp sadece maddiyata… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük